ความสัมพันธ์ของควายกับคนในระยะแรก
เป็นไปตามลักษณะลัทธิและความเชื่อที่ชาวนานับถืออยู่
เช่น การบนบานต่อตาแฮก ที่ถือว่าเป็นผีเฝ้าไร่นา ให้ช่วยคุ้มครองชาวนา ควาย และพืชผล
หรือการทำพิธีเลี้ยงผีปู่ตา ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษประจำหมู่บ้าน
ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความพยายามตอบสนองความผูกพัน
ของชาวนาที่มีต่อธรรมชาติแวดล้อมตามความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจ
มีจิตวิญญาณ มีความศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของ
การที่ชาวนาจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ต้องใช้อย่างยำเกรงและด้วยความเคารพ
ควายซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมชาติแวดล้อมดังกล่าวจึงได้รับการปฏิบัติอย่างดีด้วย

ศาสนาพราหมณ์เจริญรุ่งเรืองและแพร่หลายเข้ามาตอกย้ำความเคารพในธรรมชาติแวดล้อม
ชาวนาจึงมีความเชื่อที่ฝังลึกมากขึ้น เช่น ชาวนาบางถิ่นเชื่อว่าควายเป็นสัตว์ของเทพเจ้า (พระอิศวร)
ซึ่งถูกส่งให้ลงมารับใช้มนุษย์ เมื่อมนุษย์ใช้งานเสร็จแล้วจึงต้องมีการทำบายศรีสู่ขวัญ
เพื่อขอขมาที่เคยดุด่าเฆี่ยนตี

เมื่อศาสนาพราหมณ์เสื่อมลง ศาสนาพุทธได้เข้ามาแทนที่
และศาสนาพุทธไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อพื้นบ้าน เนื่องมาจากศาสนาพุทธก็ตั้งอยู่ในพื้นฐานด้านจิตใจเช่นกัน
แนวคำสอนของศาสนาพุทธหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่า
ได้พัฒนาการมาจากความเชื่อพื้นบ้านและศาสนพราหมณ์ เช่น เรื่องความกตัญญูกตเวที
เรื่องเมตตากรุณา เรื่องบุญบาป เป็นต้น ความผูกพันระหว่างควายกับชาวนาจึงยังไม่เปลี่ยนไป 

ด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมเช่นนี้
ทำให้ควายเป็นสัตว์แรงงานที่มีความผูกพันด้านจิตใจอย่างแน่นแฟ้นกับชาวนา
และควายก็มีส่วนในการสร้างสรรค์ภาวะจิตใจของชาวนาให้อ่อนโยน
ไม่หยาบกระด้าง มีคุณธรรม เมตตาปรานี กตัญญูกตเวที
นอกจากนี้ เรื่องของควายมักเป็นอุทาหรณ์ที่ชาวนาคนเฒ่าคนแก่นำมาอบรมสั่งสอนลูกหลานเสมอ
เพื่อให้ลูกหลานได้สำนึกบุญคุณของควายและเป็นคนดี 

Comment

Comment:

Tweet

ผมกำลังจะทำสารคดีเกี่ยวกับชาวนา โดยใช้ควาไถนาครับ  อยากทราบว่า ชาวนาที่ยังใช้ควายไถนาอยู่มีที่จังหวัดไหนบ้าง และถ้าไม่เป็นการรบกวน แจ้งให้ผมทราบทางมอถือด้วยครับ
08-43346869  นาย เรวัฒ พลางวัน
กองบรรณาธิการนิตยสารไก่ชนดอทคอมและเว็บนิตยสารไก่ชนดอทคอม

ที่ปรึกษาเง็บไซต์ไก่ชนดอทคอมและเว็บไซต์ฟาร์ไก่

#3 By rewat (103.7.57.18|101.108.47.74) on 2013-07-05 07:52

ผมกำลังจะทำสารคดีเกี่ยวกับชาวนา โดยใช้ควาไถนาครับ  อยากทราบว่า ชาวนาที่ยังใช้ควายไถนาอยู่มีที่จังหวัดไหนบ้าง และถ้าไม่เป็นการรบกวน แจ้งให้ผมทราบทางมอถือด้วยครับ
08-43346869  นาย เรวัฒ พลางวัน
กองบรรณาธิการนิตยสารไก่ชนดอทคอมและเว็บนิตยสารไก่ชนดอทคอม

ที่ปรึกษาเง็บไซต์ไก่ชนดอทคอมและเว็บไซต์ฟาร์ไก่
   

#2 By rewat (103.7.57.18|101.108.47.74) on 2013-07-05 07:52

#1 By zxc (103.7.57.18|192.168.200.119, 182.52.132.199) on 2013-06-26 17:30