ความสำคัญของควาย

posted on 27 Oct 2009 13:12 by jaruchat

ความสำคัญของควาย

ควายเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อชาวนาไทยทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

1. เป็นแรงงาน
นอกจากการใช้ควายเพื่อเตรียมดินเพาะปลูกและไถนาแล้ว
ยังสามารถใช้เป็นแรงงานในการหักร้างถางพงให้เป็นที่นาปลูกข้าวได้
ใช้ควายในการขนส่งลากเข็นสัมภาระต่างๆ โดยนิยมใช้ควายในการเทียมเกวียนกันมากในภาคกลางและภาคใต้
ควายยังสามารถช่วยชาวนาในการนวดข้าวที่เก็บเกี่ยวมาแล้วได้อีก
โดยให้ควายขึ้นไปเดินเหยียบย่ำไปมาบนกองข้าวให้เมล็ดข้าวหลุดร่วงออกจากรวง2. เป็นทรัพย์สิน
เมื่อยามเจ้าของต้องการใช้เงิน ควายก็กลายเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของสามารถแปลงเป็นทุนได้ด้วยการขายไป
เหมือนที่เราเคยได้ยินกันว่า ขายควายส่งลูกเรียน ขายควายเพื่อเอาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ควายยังสามารถยกให้ลูกหลานเป็นมรดก และเป็นสินสอดทองหมั้นในการขอหญิงสาวแต่งงานอีกด้วย

3. เป็นอาหาร
ปัจจุบัน ควายถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารมากขึ้นเนื่องมาจากชาวนาเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานควายในการทำนา
อีกทั้งการขาดแคลนอาหารก็มีเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เมื่อก่อน การฆ่าควายเป็นสิ่งที่ถือว่าโหดร้ายทารุณที่สุด

4. ให้ปุ๋ย
มูลควายเป็นปุ๋ยคอกชนิดหนึ่ง ควาย 1 ตัวสามารถให้ปุ๋ยได้ถึง 2-3 ตันต่อปี
ปุ๋ยคอกช่วยทำนุบำรุงดิน อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ช่วยให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี ใช้ได้ทุกฤดูกาล

 

Comment

Comment:

Tweet

i love Hockey surprised smile surprised smile

#1 By silvia (103.7.57.18|124.122.194.173) on 2012-06-12 18:08