ลักษณะทั่วไปของควาย [1]

posted on 27 Oct 2009 10:00 by jaruchat

พันธุ์ควาย

ควายเป็นสัตว์ในตระกูล Bovidae สามารถแยกเป็นควายป่า และ ควายบ้าน
พันธุ์ของควายบ้านในโลกนี้มี 2 พันธุ์ ได้แก่

1. ควายปลัก 

ควายปลักชนิดนี้จะเลี้ยงกันในประเทศต่างๆ ทางตะวันออกไกลซึ่งได้แก่
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และลาวเป็นต้น
แต่เดิมในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ควายชนิดนี้จะเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานในไร่นา เพื่อปลูกข้าวและทำไร่
และเมื่อควายอายุมากขึ้นก็จะส่งเข้าโรงฆ่าเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหาร

สำหรับลักษณะทั่วไปของควายปลักไทยส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว
ควายชนิดนี้ จะชอบนอนแช่ปลัก มีรูปร่างล่ำสัน ผิวหนังมีสีเทาเข้มเกือบดำอาจมีสีขาวเผือก
มีขนเล็กน้อย ลำตัวหนาลึก ท้องใหญ่ หัวยาวแคบ เขามีลักษณะแบบโค้งไปข้างหลัง
หน้าสั้น หน้าผากแบบราบ ตานูนเด่นชัด ช่วงระหว่างรูจมูกทั้งสองข้างกว้าง
คอยาวและบริเวณใต้คอจะมีขนขาวเป็นรูปตัววี (chevlon) หัวไหล่และอกนูนเห็นชัด

2. ควายแม่น้ำ

ควายชนิดนี้พบในประเทศ อินเดีย ปากีสถาน อียิปต์
ประเทศในยุโรปตอนใต้และยุโรปตะวันออก
เป็นควายที่ให้นมมากและมีลักษณะเป็นควายนมเลี้ยงไว้เพื่อรีดนม
ควายประเภทนี้จะไม่ชอบลงแช่โคลน แต่จะชอบน้ำสะอาด
ควายแม่น้ำจะมีหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์มูร่าห์ พันธุ์นิลิ ราวี พันธุ์เมซานี พันธุ์เซอติ
และพันธุ์เมดิเตอเรเนียน เป็นต้น

ควายประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่ รูปร่างแข็งแรง ลักษณะทั่วไปจะมีผิวหนังสีดำ
หัวสั้น หน้าผากนูน เขาสั้น และบิดม้วนงอ ส่วนลำตัวจะลึกมาก มีขนาดเต้านมใหญ่กว่าควายปลัก

 

หน้าที่เบื้องต้นของควาย

1. การเตรียมดินโดยควาย เป็นวิธีที่นิยมใช้ในภาคเหนือและภาคใต้
เป็นการเตรียมดินก่อนเพาะปลูกข้าวในที่ราบลุ่มแม่น้ำขัง
โดยใช้ควายฝูงเดินย่ำเวียนในพื้นที่ที่กำหนดจนหญ้าจมลงไปในดิน และดินเป็นโคลนตม

2. การใช้ควายหักร้างถางพง เพื่อแปรสภาพพื้นที่ในป่าหรือทุ่งหญ้าให้เป็นแปลงนาปลูกข้าว
โดยทำคอกขังฝูงควายและให้ควายเหยียบย่ำพื้นดินบริเวณนั้นจนหญ้าและต้นไม้เล็กๆตายหมด
ส่วนใหญ่จะทำในฤดูฝนเพราะดินจะนิ่มและย่ำให้เป็นโคลนตมง่าย

 

เหตุผลในการเลือกควายมาใช้แรงงาน

1. พฤติกรรมที่เอื้อผลประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
ช่วยประหยัดแรงงานและลดความยุ่งยากในการเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว
การปลูกข้าวในบริเวณนั้นให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกข้าวด้วยการเตรียมดินวิธีอื่น
นอกจากนี้ ควายยังสามารถเตรียมดินได้ทั้งในที่แห้งและที่ลุ่มน้ำขัง

2. เป็นสัตว์ที่ง่ายต่อการเลี้ยงดู มีความบึกบึนแข็งแรง ความเป็นมิตรกับสิ่งที่คุ้นเคย
มีความอดทน ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ กินอยู่ง่าย ไม่ดุร้าย เชื่อฟังคำสั่ง เป็นต้น

 

ลักษณะทั่วไปของควาย [2]

Comment

Comment:

Tweet

ดเะ่เไำะembarrassed  

#5 By (223.206.62.194|223.206.62.194) on 2014-02-04 18:49

sad smile embarrassed

#4 By (223.206.62.194|223.206.62.194) on 2014-02-04 18:46

embarrassed

#3 By (223.206.62.194|223.206.62.194) on 2014-02-04 18:46

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะbig smile

#2 By Laz.t (118.172.237.30) on 2011-10-27 20:38

รักแพรมากคับทีรักangry smile

#1 By kappa (110.164.210.164) on 2011-01-28 11:17